விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது பி.எஸ்.எல்.வி. சி-42 ராக்கெட் (Video)

709

பூமியைக் கண்காணிப்புக்கான இரண்டு வெளிநாட்டுச் செயற்கைக் கோள்களுடன் பி.எஸ்.எல்.வி சி-42 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த நோவா எஸ்.ஏ.ஆர் மற்றும் எஸ் ஒன் ஃபோர் என்ற இரண்டு செயற்கைக் கோள்களை இந்தியா வர்த்தக நோக்கில் விண்ணில் ஏவியது.

இதில் 445 கிலோ எடை கொண்ட நோவா எஸ்.ஏ.ஆர் செயற்கைக்கோளானது இயற்கைப் பேரிடர், வெள்ள அபாயம், பனிப்படலம் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கும் பணிக்கு உரியது.

444 கிலோ எடை கொண்ட எஸ் ஒன் ஃபோர் என்ற மற்றொரு செயற்கைக்கோள் பேரழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு பயன்படுவது.

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ்தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து இந்த இரு செயற்கைக் கோள்களும் பி.எஸ்.எல்.விசி-42 ராக்கெட் மூலம் சரியாக நேற்று(16) இரவு 10.07 மணிக்கு ஏவப்பட்டன.

பூமியிலிருந்து 538 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் புவி வட்டப்பாதையில் இவை நிலை நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.