சற்றுமுன் மேலும் ஒரு தொகுதி அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு

109

மேலும் ஒரு தொகுதி அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று(08) சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி சிறிசேனவின் முன்னிலையில் பதவியேற்றுள்ளனர்.

குறித்த பதவியேற்பு நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது. இதற்கமைய ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே புதிய அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றதாகத் தெரிய வருகின்றது.

சுசில் பிரேம ஜெயந்த பொது நிர்வாக,உள்நாட்டு விவகாரங்கள், மற்றும் நீதி அமைச்சராகவும்,பந்துல குணவர்த்தன அனைத்துலக வணிகம் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சராகவும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

மேலும், எஸ்.எம்.சந்திரசேன சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும், லக்ஷ்மன் வசந்த பெரேரா அனைத்துலக வணிகம் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும், சி.பி.ரத்நாயக்க போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சராகவும், சாலிந்த திசநாயக்க சுதேச மருத்துவத்துறை இராஜாங்க அமைச்சராகவும், அனுர பிரியதர்சன யாப்பா நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.