நாடாளுமன்றம் கலைப்பா?: வெளியான புதிய தகவல்

124

நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படவுள்ளதாக வெளியாகிய செய்திகளில் உண்மையில்லை என அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படவுள்ளதாக நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குழுக்கள் செய்திகளைப் பரப்பி வருகின்றன.

இந்தச் செய்திகளில் உண்மையில்லை என அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களம் வலியுறுத்திக் கூறுகின்றது.

இவ்வாறான போலியான, அடிப்படையற்ற வதந்திகளை அரசாங்கம் முற்றாக மறுக்கின்றது எனவும் அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.