இன்று இணையவழி அரங்க கதையாடல்

புத்தாக்க அரங்க இயக்கம் வாராந்தம் நடத்தும் இணையவழி அரங்க கதையாடல் நிகழ்வின் கதையாடல்- 7 நிகழ்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை(22.08.2021) இரவு-07 மணியளவில் புத்தாக்க அரங்க இயக்கத்தின் நிர்வாகப் பணிப்பாளர் எஸ்.ரி.அருள்குமரன் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது.

இந்த நிகழ்வில் ‘ஆளுமை விருத்தியில் அரங்கச் செயற்பாட்டின் வகிபங்கு’ எனும் விடயத்தில் இளம் ஆற்றுகையாளர் எஸ்.ஆர்.சாது கதையாடவுள்ளார். ஏற்புரையினைப் புத்தாக்க அரங்க இயக்கத்தின் பணிப்பாளர் எஸ்.ரி.குமரன் வழங்கவுள்ளார்.

மேற்படி இணையவழி அரங்க கதையாடல் நிகழ்வில் ஆர்வமுடையவர்களை சூம் செயலி இலக்கம் 73309187897, கடவுச் சொல் ITM ஊடாக இணைந்து கொள்ளுமாறு புத்தாக்க அரங்க இயக்கத்தினர் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

(எஸ்.ரவி)