பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான சுகாதார வழிகாட்டல்களில் மாற்றம்!

பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் போது தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள சில சுகாதார வழிகாட்டல்களில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி ஏற்படும் எனப் பிரதிச் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று புதன்கிழமை(13.10.2021) கொழும்பில் நடந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்துத் தெரிவித்த போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன் செயற்பாடுகள் உரியவாறு முன்னெடுக்கப்படுகின்றதா? என்பது தொடர்பில் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்கூட்டிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் அது தவறில்லை. மாணவர்கள் செயற்பட வேண்டிய முறைமை தொடர்பில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

சுகாதார அமைச்சினால் கல்வி அமைச்சுக்கு விசேட வழிகாட்டல் கோவை வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஹேமந்த ஹேரத் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.