தொடர்புக்கு

யாழ்ப்பாணத்தில் தினமும் இடம்பெறும் செய்திகள், அரசியல், கலை, கலாசாரம், ஆன்மீகம், விளையாட்டு, வாழ்வியல், நிகழ்வுகள் என அனைத்தையும் எம் வாசகர்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். 

 உங்கள் பிரதேசங்களில் இடம்பெறும் செய்திகள், நிகழ்வுகளை எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். 

 மின்னஞ்சல் முகவரி - jaffnavision24@gmail.com 

 Jaffnavision ஆசிரியர் குழாம்