பத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் குறைப்பு

சதொச விற்பனை நிலையங்களில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை(24.03.2023) முதல் 10 அத்தியாவசியப்  பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக லங்கா சதொச நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய ஒரு கிலோக்கிராம் உள்ளுர்ச் சம்பா அரிசியின் விலை 11 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு, 199 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் வெள்ளைச் சீனியின் விலை 7 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 210 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் கடலைப் பருப்பின் விலை 7 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 298 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் உள்ளுர் உருளைக் கிழங்கின் விலை 10 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 270 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக் கிராம் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை 10 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 119 ரூபாவுக்கும், தகரப் பேணியில் அடைக்கப்பட்ட 425 கிராம் மீனின் விலை 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 520 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் கடலையின் விலை 15 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 555 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் நெத்தலியின் விலை 25 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 1100 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் வெள்ளைப் பூண்டின் விலை 25 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 450 ரூபாவுக்கும், ஒரு கிலோக்கிராம் செத்தல் மிளகாயின் விலை 120 ரூபாவால்   குறைக்கப்பட்டு 1380 ரூபாவுக்கும் விற்பனை செய்யத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.